Kafkaslarda Azeri Türk Edebiyatının Yeni Aşaması:Doğu Deneğiminden Batı Deneğimine