Taif Toplantısı ve Lübnan Üzerine Yeni Dengeler

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.