Batı Cephesinin İslam Siyasetini İnkar Çabası Ve Medyanın Gözbağcılığı Üzerine