İnsanın; Evrene, Doğaya, Çevreye Ve Kendisine Bakış Açısı