Nameya Sâla Şeşem Ji Bo Biranina Mamoste Orhan Şeş Şal Buhurîn: Le Çi Xem?! Şehid Her Dem Jindarin!..

Yazı Kürtçe dilindedir.

  • Dergi: Sebat
  • Sayı: 24. Sayı
  • Tarih: Haziran 1998
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Saffet Dengin
  • Sayfa Numarası: 42
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazı Kürtçe dilindedir.