Bir Ticaret Yapmadım, Nakd-i Ömür Oldu Hebâ"

Kaynak olarak Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar, s. 282-283 verilmiştir.