Bâbüri Mescidi ve Mescidi Aksa

Mahir Kahan' ın fotoğrafına yer verilmiştir.