Salak'lar ve Asalak'lar, Medeniyet Ufku'ndan Ne Anlar!

Bir fotoğrafa yer verilmektedir.