Teslise İnanan Bir Hristiyan Peygambersizdir

Mustafa İslamoğlu'nun dört fotoğrafı bulunmaktadır.