İbrahim Paşa'nın İran Şahına Cevabı

Peçevi Tarihi