Tüzük Değişikliği ile CHP Batı'ya Daha Bağımlı Olacak