Kur'an-ı Kerim'in Belağat Ve İcazı Ve Buna Dair Bir Misal