İmam Ebu Hanife ve Muhalefet

Fatih Oruç'u ait bir fotoğrafa yer verilmektedir.