Sadettin Kaplan'ın Çeşitli Dallarda Yayınlanmış Yaklaşık 100 Kitabı Bulunuyor! Folklorden Devralınan Türkçenin Virtözü

Röportajda Sadettin Kaplan'ın fotoğrafına yer verilmiştir.