Bir Liderin Manevi Otorite Arayışı

Tanıtımda Bob Woodward'ın fotoğrafına ve The Agenda kitabının kapak fotoğrafına yer verilmiştir.

  • Dergi: Matbuat
  • Sayı: 16. Sayı
  • Tarih: 16 Eylül 1995
  • Türü: Kitap Tanıtımı
  • Yazar: Nilüfer Kuyaş
  • Sayfa Numarası: 7
  • Anahtar Kelimeler: ekonomi, siyaset, otorite
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Tanıtımda Bob Woodward'ın fotoğrafına ve The Agenda kitabının kapak fotoğrafına yer verilmiştir.