Ümmet' Ya Da 'Ulus' Olma Yolunda Kimlik Çatışması

Abdullah Ahsen'in " Ümmet ya da Ulus Kimlik Çatışması" adlı kitabının tanıtımı yapılmaktadır ve kitabın kapak fotoğrafına yer verilmiştir.

  • Dergi: Matbuat
  • Sayı: 18. Sayı
  • Tarih: 18 Şubat 1996
  • Türü: Kitap Tanıtımı
  • Yazar: Kenan Çayır
  • Sayfa Numarası: 34
  • Anahtar Kelimeler: kitap, inkılab yayınları
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Abdullah Ahsen'in " Ümmet ya da Ulus Kimlik Çatışması" adlı kitabının tanıtımı yapılmaktadır ve kitabın kapak fotoğrafına yer verilmiştir.