Doğu Bâyezid İshak Paşa Sarayı ve Küllîyesi

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.