Yahudisiyle, Ermenisiyle, Masonuyla İşbirliği Yapıyordu: Osmanlı Düşmanlığının En İleri Temsilcisi

"Büyük resimde eski 'içtihad' gazetesi binası, küçük resimde ise aynı sokakta Molla Fenari Camii'nin yanındaki dergimizin yeni idarehanesi görülüyor" notlu fotoğraf, "İçtihad gazetesinin rumi 1329 tarihli nüshası" notlu gazete küpürü ve notsuz çizgi bulunmaktadır.

  • Dergi: Sur
  • Sayı: 162. Sayı
  • Tarih: Eylül 1989
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Said Maraşlı
  • Sayfa Numarası: 32
  • Anahtar Kelimeler: osmanlı, avrupa, ictihad, gazete, abdullah cevdet, düşmanlık
  • Yazı Hakkında Notlar:
    "Büyük resimde eski 'içtihad' gazetesi binası, küçük resimde ise aynı sokakta Molla Fenari Camii'nin yanındaki dergimizin yeni idarehanesi görülüyor" notlu fotoğraf, "İçtihad gazetesinin rumi 1329 tarihli nüshası" notlu gazete küpürü ve notsuz çizgi bulunmaktadır.