İskenderiye Kütüphanesi Önemli…

"Kayıtbay Kalesi" notlu fotoğraf ve notsuz fotoğraflar bulunmaktadır.