Kabul Ettirmek İstediğiniz Bir Şeyi, Bilinen Bir Şeye Benzetiniz