Osmanlı Devletinde Teknoloji Çağını Yakalama Gayretleri

Hamidiye Hicaz demiryolunun yapım aşamalarını gösterir resimler bulunmaktadır.