Amerikan Kapitalizminin Çöküşü

Yazının sonunda dipnotlar bulunmaktadır.