"Uygulanan Ekonomik Model Kemal Derviş Modelidir!"