"Kontrgerilla" Kalmadı, "Sine-i Millet" Verelim(!)

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.