8 Fark

Yazıda resim bulunmaktadır.

  • Dergi: Cuma
  • Sayı: 1. Cilt 27. Sayı
  • Tarih: 28 Aralık 1990-3 Ocak 1991
  • Türü: Bulmaca
  • Yazar: Kemal Güler
  • Sayfa Numarası: 47
  • Anahtar Kelimeler: resim, fark
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda resim bulunmaktadır.