Faiz İç Borçları Kudurtur Dış Borçları Tırmandırır!..

Yazıda grafik bulunmaktadır.