Sine-i Millet Bir Başka Bahara

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.