Özal'ın Tükenişi!..

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.