Demirel… Ele Verir Talkını!...

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.