Milli Mücadele Gerçekleri (I)

Yazıda kitap görseli bulunmaktadır.