Ali İhsan Karahasanoğlu (Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü) Basın Konseyi Muhatabımız Değil

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.