Ali Avni Bayer: Suriye İle Altı Yüz Yıllık Akrabalığımız Var

Röportaj Ali Avni Bayer ve Mehmet Yıldırım ile Caner Demirkapı tarafından yapılmaktadır. Ali Avni Bayer'in ve Mehmet Yıldırım'ın resimleri yer almaktadır. Ali Avni Bayer ve Abdullah Dardari'nin tokalaştığı bir resim yer almaktadır.

  • Dergi: Mostar
  • Sayı: 26. Sayı
  • Tarih: Nisan 2007
  • Türü: Röportaj
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 27
  • Anahtar Kelimeler: suriye, humus, cezayir, mehmet yıldırım, ali avni bayer, abdullah dardari
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Röportaj Ali Avni Bayer ve Mehmet Yıldırım ile Caner Demirkapı tarafından yapılmaktadır. Ali Avni Bayer'in ve Mehmet Yıldırım'ın resimleri yer almaktadır. Ali Avni Bayer ve Abdullah Dardari'nin tokalaştığı bir resim yer almaktadır.