Meşrutiyet İlanı Halka Nasıl Duyuruldu?

Yazıyla ilgili bir çeviri yer almaktadır.