Algı siyaseti ve körleştirme estetiği geriliminde bienal