Cıziri'nin Aşk Şarabı

M. Nesim Doğru'nun Melaye Cızıri'nin Felsefefi ve Tasavvufi Görüşleri adlı kitabın tanıtımı yapılmaktadır.

  • Dergi: Mostar
  • Sayı: 89. Sayı
  • Tarih: Temmuz 2012
  • Türü: Kitap Tanıtımı
  • Yazar: Ahmet Birler
  • Sayfa Numarası: 76
  • Anahtar Kelimeler: tasavvuf, melaye ciziri, m. nesim doğru
  • Yazı Hakkında Notlar:
    M. Nesim Doğru'nun Melaye Cızıri'nin Felsefefi ve Tasavvufi Görüşleri adlı kitabın tanıtımı yapılmaktadır.