2. Meşrutiyet'in ilanından sonra neşredilen Hhatırat-ı Niyazi hakkında bazı yeni düşünceler