Atak, Aceleci Ve Agresif Bir İhtilalci: Şehit Enver Paşa