İlmin Frenkçesinden, Mecmuanın Ecnebisinden, Fikretmeyen Tevfiklerden Allah'a Sığınırım