Hür Fikir (Gazetesi) Hakkında İsmet Paşa'nın Beyanatı Doğru Mudur?