Ey Sabırsız Nefsim

Alıntıda geçen kelimeler için "Lugatçe" verilmiştir. Görsel kullanılmıştır.