Zindandan Anama

Zindanda demir parmaklıkların üzerinde doğan bir güneş gibi ışık aydınlatması figürü kullanılmaktadır.