Titreyen Ellerimiz

Yazıda Buhari ve Müslim'in yorumlarına yer verilmektedir.