Sahabe-i Kiram Hakkındaki Ayet, Hadis ve Müctehid İmamların Görüşleri

Vazoda bir demet çiçek figürü vardır.