"Kendisi, Himmete Muhtaç Dede Kaldı ki, Gayrıya Himmet Ede"