Hicaz Demiryolunun Pası Siliniyor

Yazıda Hicaz Demiryolu güzergahının haritası ile demiryolu ve Kabe fotoğrafı bulunmaktadır.