Sorunlardan Bir Demet

Yazıda ellerinde 'Öğrenci Müşteri Değil' yazılı bir pankart bulunan öğrencilerin yer aldığı bir fotoğraf bulunmaktadır.