Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr.Hüsnü Yusuf Gökalp: Modele Değil Kaynağa İhtiyacımız Var

Yazıda Hüsnü Yusuf Gökalp'in fotoğrafı bulunmaktadır.