Hatemi Resmen Aday

Yazıda Muhammed Hatemi'nin yer aldığı bir fotoğraf bulunmaktadır.