Yeryüzünün Sularında Geniş Adımlar

Yazı ''Uçan Trapezdeki Gözüpek Delikanlı'' kitabından alıntılanmıştır.