Görmeyi Göze Almak

Yazıda bir çocuk fotoğrafı bulunmaktadır.